GOED OM TE WETEN

HUISREGELS EN ALGEMENE VOORWAARDEN ROTTERDAMSEKOST


Om alles in goede banen te leiden en alle bezoekers een prettig festival te bieden, heeft de organisatie een aantal huisregels opgesteld met daarin ook het toegangsbeleid. Door het kopen vaneen toegangsbewijs of het bezoeken van het festival, gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden en huisregels.

KAARTVERKOOP EN TOEGANG

Gekochte kaartjes zijn strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en worden niet teruggenomen door de organisatie. Ieder kaartje heeft een unieke code die bij de ingang van het festival wordt gescand. Elke bezoeker dient bij het betreden van de evenementen locatie in het bezit te zijn van een geldig en uniek entreebewijs. Bij constatering van onrechtmatigheden, zoals valse en/of gedupliceerde kaartjes of een poging tot toegangsverschaffing zonder geldig kaartje, wordt de toegang ontzegd en aangifte gedaan bij de politie.
Bij het betreden van het festival kan de bezoeker op verzoek van security gefouilleerd worden. Ook tijdens het verblijf kan een verzoek hiertoe plaatsvinden, bezoekers dienen zich daaraan te onderwerpen. Bezoekers onder de 18 jaar hebben alléén toegang onder begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder.
Aan het betreden van het festival zit geen minimumleeftijd verbonden. Tijdens het festival dient de bezoeker op eventuele aanvraag van de organisatie zich, conform de wettelijke identificatieplicht, te kunnen legitimeren met één van de volgende legitimatiebewijzen: paspoort, Nederlandse identiteitskaart, rijbewijs, bromfietscertificaat.
Door bezoekers meegebrachte huis(dieren), eet- en drinkwaar, professionele opnameapparatuur en goederen die in strijd zijn met Nederlandse wetgeving, zijn op het festival niet toegestaan. Voorwerpen/producten welke in de ogen van de organisatie of beveiliging van gevaar kunnen zijn, zijn op het festival niet toegestaan.
Denk hierbij aan producten met ontploffingsgevaar in vaste, vloeibare of gasvorm, vuurwerk of pyrotechnische artikelen, flessen, paraplu’s, wandelstokken, camerastatieven en dergelijke.
Verbod op doorverkoop met winst
Het is verboden om tickets door te verkopen voor een meerprijs dan wat de ticketbezitter hier oorspronkelijk voor betaald heeft. Verkregen vrijkaarten mogen niet doorverkocht worden. Your Ticket Provider is de officiële ticketpartner van RotterdamseKost. De organisatie raad bezoekers af om tickets te kopen via andere ticketsystemen of particuliere verkoop.

AANSPRAKELIJKHEID ALGEMEEN

Het betreden van het festival is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers al dan niet veroorzaakt door derden.
De organisatie draagt geen verantwoordelijkheid en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de geleverde diensten en producten van de deelnemende ondernemers, danwel geleden schade die hieruit voortvloeit.
De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen in de programmering door overmacht. In geval van overmacht door afzegging van een artiest zal er getracht worden een waardige vervanger te realiseren.
Wanneer het festival door overmacht (gedeeltelijk) geen doorgang kan vinden, bijvoorbeeld door stakingen of bij weersomstandigheden waarbij het betreden van het festival onveilig is voor bezoekers, oftewel alles wat buiten de invloedsfeer van de organisatie ligt, kan de organisatie op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Er volgt geen restitutie van de gemaakte kosten door de bezoeker i.v.m. gemaakte kosten door de organisatie.

HUISDIEREN

In verband met hygiënevoorschriften zijn huisdieren niet toegestaan op het festival.

GEBRUIK VAN ALCOHOLISCHE DRANKEN

Het wettelijke vastgestelde alcoholbeleid is tijdens het festival van kracht. Aan bezoekers onder de 18 jaar wordt geen alcohol verstrekt. Bij twijfel kan om een legitimatiebewijs worden gevraagd.

MUNTEN

Er kan op het gehele festival alleen betaald worden met daarvoor bestemde munten. Deze munten zijn alleen verkrijgbaar bij de door de organisatie aangeboden verkooppunten. Munten zijn en blijven eigendom van de organisatie. Gekochte munten worden niet retour genomen en zijn niet inwisselbaar tegen geld.

OVERIG

Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie alsmede brandweer, politie, GGD en ander bevoegd gezag. De beveiliging en organisatie behouden zich het recht eenieder de toegang tot het evenemententerrein te ontzeggen wanneer er, naar oordeel van de organisatie of politie, een mogelijke dreiging bestaat voor de veiligheid van het evenement en zijn bezoekers of wanneer de geldende huisregels niet worden nageleefd. Om welke reden dan ook worden betaalde entreegelden in deze gevallen niet geretourneerd.
Tijdens het festival kunnen foto's of opnamen worden gemaakt ten behoeve van reportages, website, promotiedoeleinden e.d. Door het kopen van een kaartje en het betreden van het festival geeft de bezoeker toestemming aan de organisatie deze opnames voor deze doeleinden te gebruiken.
Het is niet toegestaan op of in de nabijheid van het festival flyers te verspreiden, promotieactiviteiten te ontplooien of goederen te verhandelen zonder overleg met de organisatie.
De organisatie behoudt zicht het recht voor om het festivalbeleid te allen tijde aan te passen.

VOORKOM OVERLAST

Plaats fietsen in de fietsenstalling en houd bij het verlaten van het festival rekening met de omwonenden.
Ga zorgvuldig om met de omgeving: niet plassen in het bos en de plas. In geval van misbruik van de omgeving en terrein, wordt de bezoeker van het festivalterrein verwijderd.

FOTO'S EN OPNAMES

Op de muziek en optredens van de artiesten is het beeld- en geluidsrecht van toepassing. Het maken van beeld- en geluidsopnames door bezoekers is niet toegestaan, fotograferen mag alleen met camera’s zonder verwisselbare lens en mobiele telefoons.
Op RotterdamseKost kunnen foto’s of opnamen gemaakt worden door journalisten ten behoeve van reportages op internet of in traditionele media.

CONTACT

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze huisregels en algemene voorwaarden dan kunt u contact opnemen via info@rotterdamsekost.nl.
EXCLUSIEF DINEREN IN DE OPEN LUCHT

VOORWAARDEN KRALINGSE BOS DINER 2017


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op tickets voor het Benefietdiner op 15 of 16 september 2017 tijdens RotterdamseKost. (Hierna: Aanbieder). Door een ticket te kopen gaat de koper akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.
1. Kaartjes zijn verkrijgbaar via de website (vanaf 16 juni) en mogen niet worden doorverkocht.
2. Gekochte kaartjes zijn strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en worden niet teruggenomen door de organisatie. Ieder kaartje heeft een unieke code die bij de ingang van het festival wordt gescand. Elke bezoeker dient bij het betreden van de evenementen locatie in het bezit te zijn van een geldig en uniek entreebewijs.
3. Bij constatering van onrechtmatigheden, zoals valse en/of gedupliceerde kaartjes of een poging tot toegangsverschaffing zonder geldig kaartje, wordt de toegang ontzegd en aangifte gedaan bij de politie.
4. Bij het betreden van het festival kan de bezoeker op verzoek van security gefouilleerd worden. Ook tijdens het verblijf kan een verzoek hiertoe plaatsvinden, bezoekers dienen zich daaraan te onderwerpen.
5. Bezoekers onder de 18 jaar hebben alléén toegang onder begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder. Aan het betreden van het festival zit geen minimumleeftijd verbonden.
6. Tijdens het festival dient de bezoeker op eventuele aanvraag van de organisatie zich, conform de wettelijke identificatieplicht, te kunnen legitimeren met één van de volgende legitimatiebewijzen: paspoort, Nederlandse identiteitskaart, rijbewijs, bromfietscertificaat.
7. Door bezoekers meegebrachte huis(dieren), eet- en drinkwaar, professionele opnameapparatuur en goederen die in strijd zijn met Nederlandse wetgeving, zijn op het festival niet toegestaan.
8. Voorwerpen/producten welke in de ogen van de organisatie of beveiliging van gevaar kunnen zijn, zijn op het festival niet toegestaan. Denk hierbij aan producten met ontploffingsgevaar in vaste, vloeibare of gasvorm, vuurwerk of pyrotechnische artikelen, flessen, paraplu’s, wandelstokken, camerastatieven en dergelijke.
9. De Aanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan het diner noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan het diner.
10. De Aanbieder is gerechtigd deelnemers van deelname uit te sluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden Kralingse Bos diner handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot het diner.
11. De Aanbieder is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden Kralingse Bos diner gedurende de looptijd van de ticketverkoop te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden het diner te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Aanbieder daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer.
12. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door de Aanbieder.
13. In het geval van een te laag aantal reserveringen is de Aanbieder gerechtigd om het diner af te gelasten. De deelnemer ontvangt het volledige aankoopbedrag terug.
14. De deelnemer dient van tevoren eventuele allergieën of dieetwensen van tevoren doorgeven. De organisatie kan hier op de dag zelf niet meer op anticiperen. Restitutie is niet mogelijk.

CONTACT

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze huisregels en algemene voorwaarden dan kunt u contact opnemen via info@rotterdamsekost.nl.
Schade aan de evenementenlocatie moet worden gemeld bij de organisatie.