Huisregels en Algemene Voorwaarden

Om alles in goede banen te leiden en alle bezoekers een prettig festival te bieden, heeft de organisatie een aantal huisregels opgesteld met daarin ook het toegangsbeleid. Door het kopen vaneen toegangsbewijs of het bezoeken van het festival, gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden en huisregels.

KAARTVERKOOP EN TOEGANG


Gekochte kaartjes zijn strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en worden niet teruggenomen door de organisatie. Ieder kaartje heeft een unieke code die bij de ingang van het festival wordt gescand. Elke bezoeker dient bij het betreden van de evenementen locatie in het bezit te zijn van een geldig en uniek entreebewijs. Bij constatering van onrechtmatigheden, zoals valse en/of gedupliceerde kaartjes of een poging tot toegangsverschaffing zonder geldig kaartje, wordt de toegang ontzegd en aangifte gedaan bij de politie.
Bij het betreden van het festival kan de bezoeker op verzoek van security gefouilleerd worden. Ook tijdens het verblijf kan een verzoek hiertoe plaatsvinden, bezoekers dienen zich daaraan te onderwerpen. Bezoekers onder de 18 jaar hebben alléén toegang onder begeleiding van een persoon van 30 jaar of ouder.
Aan het betreden van het festival zit geen minimumleeftijd verbonden. Tijdens het festival dient de bezoeker op eventuele aanvraag van de organisatie zich, conform de wettelijke identificatieplicht, te kunnen legitimeren met één van de volgende legitimatiebewijzen: paspoort, Nederlandse identiteitskaart, rijbewijs, bromfietscertificaat.
Door bezoekers meegebrachte huis(dieren), eet- en drinkwaar, professionele opnameapparatuur en goederen die in strijd zijn met Nederlandse wetgeving, zijn op het festival niet toegestaan. Voorwerpen/producten welke in de ogen van de organisatie of beveiliging van gevaar kunnen zijn, zijn op het festival niet toegestaan.
Denk hierbij aan producten met ontploffingsgevaar in vaste, vloeibare of gasvorm, vuurwerk of pyrotechnische artikelen, flessen, paraplu’s, wandelstokken, camerastatieven en dergelijke.
Doorverkoop kaarten
Het is verboden om tickets onrechtmatig door te verkopen. Dit geldt o.a. in situaties waarbij winst wordt gemaakt op gekochte tickets. Verkregen vrijkaarten mogen niet doorverkocht worden. De organisatie behoudt zich het recht verkoop te verbieden. Vanaf heden is het mogelijk om gebruik te maken van een secureswap via www.ticketswap.nl. Kun je niet meer bij RotterdamseKost zijn? Of wil je een extra ticket kopen, die via reguliere kanalen uitverkocht is? Stichting RotterdamseKost adviseert alleen tweedehands verkopen en aankopen via Ticketswap. Het wordt afgeraden om via andere kanalen tickets de verkopen/kopen.

AANSPRAKELIJKHEID ALGEMEEN


Het betreden van het festival is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers al dan niet veroorzaakt door derden.
De organisatie draagt geen verantwoordelijkheid en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de geleverde diensten en producten van de deelnemende ondernemers, danwel geleden schade die hieruit voortvloeit.
De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen in de programmering door overmacht. In geval van overmacht door afzegging van een artiest zal er getracht worden een waardige vervanger te realiseren.
Wanneer het festival door overmacht (gedeeltelijk) geen doorgang kan vinden, bijvoorbeeld door stakingen of bij weersomstandigheden waarbij het betreden van het festival onveilig is voor bezoekers, oftewel alles wat buiten de invloedsfeer van de organisatie ligt, kan de organisatie op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Er volgt geen restitutie van de gemaakte kosten door de bezoeker i.v.m. gemaakte kosten door de organisatie.

HUISDIEREN


In verband met hygiënevoorschriften zijn huisdieren niet toegestaan op het festival.

GEBRUIK VAN ALCOHOLISCHE DRANKEN


Het wettelijke vastgestelde alcoholbeleid is tijdens het festival van kracht. Aan bezoekers onder de 18 jaar wordt geen alcohol verstrekt. Bij twijfel kan om een legitimatiebewijs worden gevraagd.

MUNTEN


Er kan op het gehele festival alleen betaald worden met daarvoor bestemde munten. Deze munten zijn alleen verkrijgbaar bij de door de organisatie aangeboden verkooppunten. Munten zijn en blijven eigendom van de organisatie. Gekochte munten worden niet retour genomen en zijn niet inwisselbaar tegen geld.

OVERIG


Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie alsmede brandweer, politie, GGD en ander bevoegd gezag. De beveiliging en organisatie behouden zich het recht eenieder de toegang tot het evenemententerrein te ontzeggen wanneer er, naar oordeel van de organisatie of politie, een mogelijke dreiging bestaat voor de veiligheid van het evenement en zijn bezoekers of wanneer de geldende huisregels niet worden nageleefd. Om welke reden dan ook worden betaalde entreegelden in deze gevallen niet geretourneerd.
Tijdens het festival kunnen foto's of opnamen worden gemaakt ten behoeve van reportages, website, promotiedoeleinden e.d. Door het kopen van een kaartje en het betreden van het festival geeft de bezoeker toestemming aan de organisatie deze opnames voor deze doeleinden te gebruiken.
Het is niet toegestaan op of in de nabijheid van het festival flyers te verspreiden, promotieactiviteiten te ontplooien of goederen te verhandelen zonder overleg met de organisatie.
De organisatie behoudt zicht het recht voor om het festivalbeleid te allen tijde aan te passen.

VOORKOM OVERLAST


Plaats fietsen in de fietsenstalling en houd bij het verlaten van het festival rekening met de omwonenden.
Ga zorgvuldig om met de omgeving: niet plassen in het bos en de plas. In geval van misbruik van de omgeving en terrein, wordt de bezoeker van het festivalterrein verwijderd.

FOTO'S EN OPNAMES


Op de muziek en optredens van de artiesten is het beeld- en geluidsrecht van toepassing. Het maken van beeld- en geluidsopnames door bezoekers is niet toegestaan, fotograferen mag alleen met camera’s zonder verwisselbare lens en mobiele telefoons.
Op RotterdamseKost kunnen foto’s of opnamen gemaakt worden door journalisten ten behoeve van reportages op internet of in traditionele media.

CONTACT


Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze huisregels en algemene voorwaarden dan kunt u contact opnemen via info@rotterdamsekost.nl.

MIS NIKS!
MELD JE AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF